Prof. Dr.

Deniz Ülke Arıboğan

Türkiye bir devlet olmanın çok daha ötesinde büyük bir fikirdir. Bu fikir bizim kalbimizde zihinlerimizde yerleşiktir. Kişilerle yönetimlerle, nesillerle kaim değildir. Mezhebi sevgidir; birliktir. Bu nedenle Türkiye yalnızca üzerinde yaşanan bir vatan ya da kurallarına uyulan bir devlet değil, atalarımızdan devraldığımız, içimizde yaşattığımız ve çocuklarımıza miras bırakacağımız bir ümittir. #

20

Temmuz
2017


Takip Edin

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Deniz Ülke Arıboğan’ın Yeni Kitabı Çıktı !

#

#

Yapıtlar

Kitaplar: 

1- Büyük Resmi Görmek, İstanbul, Timaş Yayınları, 2013
2- Geleceğin Haritası, İstanbul, Profil Yayınları, 2008
3- Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2007 (Genişletilmiş yeni basım)
4- Dil İnsanı Konuşur , İstanbul, TOÇEV yayınları, 2006
5- Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, İstanbul, Timaş Yayıncılık, 2003; Yeni basım Nefretten Teröre, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004
6- Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya (editör), İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001
7- Kabileden Küreselleşmeye, İstanbul, Sarmal Yayınları,1998, 2. baskı, Mavi Ada Yayıncılık, 2000
8- Globalleşme Senaryosunun Aktörleri , İstanbul, Der Yayınları, 1996, 2. baskı 1998, 3. baskı 2000
9- Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (edt.) Faruk Sönmezoğlu, ortak yazar; Deniz Ülke Arıboğan, Beril Dedeoğlu, Gülden Ayman, İstanbul, Cem Yayınevi, 1993, İstanbul, Der Yayınları, 2. baskı 1996, 3. baskı 2000 

Kitap Bölümleri:

1. Söyleşi Kitap (İlber Ortaylı, Hilmi Yavuz ile birlikte), Cumhuriyetimize Dair. edt. İsmail Küçükkaya, Ankara, Aşina Yayıncılık, 2008
2. “Opening the Closed Window to the East; Turkey’s Relations with the Far East Asian Countries”, Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, edt.İdris Bal, Brown Walker Press, 2004
3. “Güvenliksiz Barıştan Barışsız Güvenliğe”, ABD Dış Politikasında Yeni Yönelimler Ve Dünya, edt. Toktamış Ateş, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2004
4. “Asya Pasifik’te Örgütlenme Çabalarına Bir Örnek; APEC”, Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, edt. Deniz Ülke Arıboğan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001
5. “Uzakdoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye”, Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, edt. Deniz Ülke Arıboğan, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001
6. “Uluslararası Terörizmin Yeni Yüzü”, Yeni Alanlar Yeni Bakışlar, edt. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul, Der Yayınları,1998


Üyelikler ve Ödüller

- European Business Assembly, International Socrates Award (Personal Contribution for Intellectual Development of Today’s Society) - (2006)
- Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi(WAAS) üyeliği - (2006)
- Özel Toplumsal Hizmet Ödülü, Emniyet Genel Müdürlüğü, (2007)
- Club of Rectors of Europe (CRE) üyeliği , (2008)
- Galatasaray Spor Kulübü (2010)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 

1- “Democracy Promotion and Countering Terrorism” 11 Eylül 2006, JINSA Conference on India, Israel, Turkey, US Security, Washington DC/ABD (Conference proceedings’de yayınlandı)
2- “Geostrategy Never Dies, Turkey’s Newly Acquired Role in the Mediterranean” 24-27 Mayıs 2006, Mediterranean Studies Association (MESA) Konferansı, Genova/ İtalya
3- “To Look or to See; Modeling Terrorism”, 6-7 Nisan 2006, Social Dynamics of Global Terrorism and Prevention Policies: An International Workshop, NATO, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyoloji Derneği., Ankara/Türkiye (Conference proceedings’de yayınlandı)
4- “Terörizme Karşı Kurumlararası Koordinasyon ve İşbirliği İmkanları”, 23 Mart 2006, TC Genel Kurmay Başkanlığı Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (COEDAT), Ankara/Türkiye (Conference proccedings’de yayınlandı)
5- “Setting the Standards for Combatting the Terrorism Threat”, 13 Mayıs 2005 COE/DAT (Center of Excellence Defense Against Terrorism), Terrorism Discussion Platform , Ankara/Türkiye
6- “Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Devlet Dışı Aktörler ve Karar Verme Sürecine Etkileri” 12 Mayıs 2005, Uluslararası Sempozyum, Genel Kurmay Başkanlığı (SAREM), İstanbul/Türkiye (Conference proceedings’de yayınlandı)
7- “The Reasons for Change in Turkey’s Policy on Cyprus”, 26-29 Mayıs 2004, Mediterranean Studies Association (MESA) , Barcelona/İspanya
8- “Barışı Hayal Edemeyen Bölge; Ortadoğu”, 9-10 Ocak 2004, Tarih ve Tabiat Vakfı, Ortadoğu; Kaos mu Düzen mi? Uluslararası Sempozyum, İstanbul/ Türkiye (Bildiriler kitap olarak basıldı, TATAV Yayınları, İstanbul, 2004)
9- “21. Yüzyıl Savaşı-Terörizm’’ 8-9 Kasım 2001, World Women Managers Forumu, İstanbul/Türkiye
10- “Terörizmin Küreselleşmesi”, 20-24 Mayıs 2002, “Dünya’da ve Türkiye’de Terör Sempozyumu”, TC. Merkez Bankası, Ankara (Conference proceedings’de yayınlandı)
11- “The Changing Nature of Geopolitics from Ottoman Times to Modern Turkey” 25-26 Haziran 2001, ISA/CISS Konferansı , Heidelberg/Almanya
12- “The Role of Turco-Israeli Agreement for Maintaining a Secure Middle East” 28- 30 Ağustos 2000,CISS/ISA Konferansı , Washington D.C/ABD
13- “Turkey’s Relations with the Far East Asia Countries” 10 Ağustos 1999, CISS/ISA Konferansı, Paris/Fransa

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- D. Ülke Arıboğan, Mert Bilgin, "New Energy Order Politics (Neopolitics): From Geopolitics to Energeopolitics," Journal of International Relations,(Uluslararası İlişkiler Dergisi) Vol. 5 , No. 20, Winter, 2009, (SSCI) pp.. 109-132
2- “Turkey’s Geopolitics from Ottoman Times to Modern Turkey”, Turkish Review of Eurasian Studies , 2002/2, Yıllık, ISIS, İstanbul
3- “The Role of Turkish Israeli Agreement for Maintaining Security in the Middle East”, Turkish Review of Middle Eastern Studies, Yıllık, 2000/01, No.11, ISIS, İstanbul
4- ‘‘Turkey’s Changing Role in the New International System’’, AJAMES (Japan Association For Middle Eastern Studies), No.13, 1998

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1- ‘‘The Problem of Theorizing in International Relations Discipline’’, Uluslararası İlişkiler Yıllığı –1996, No.1 İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1997
2- ‘‘Asya Pasifik’te Örgütlenme Çabaları’’ , Uluslararası İlişkiler Yıllığı, Esat Çam’a Armağan, No.3, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2000
3- ‘‘Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Bir Araç Olarak Birleşmiş Milletler ve Temel Sorunları’’, Avrasya Dosyası, BM Özel, Cilt 8, Sayı 1, İlkbahar 2002 

Diğer Özgün Makaleler 

1- “Kentli Terör Üzerine Bir Değerlendirme”, Güncel Hukuk, sayı.21, Eylül, 2005
2- “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Günlüğü, sayı.77, 2004
3- “Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak”, Karizma Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, No.9, 2002
4- ‘‘Uluslararası Düzenin Kırılma Noktası’’, İktisat Dergisi, No.375, Ocak, 1998
5- ‘‘İdealizmin Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Yeri’’, İktisat Dergisi, Eylül, No.372, 1997
6- “Balkanlarda Değişen Siyasal Dengeler ve Türkiye’nin Yeni Dış Politika Arayışları”, Finans Dünyası, Temmuz, No.91, 1997
7- “Türkiye- Ortadoğu İlişkileri”, Finans Dünyası, Türkiye –96 Yıllığı, Ekim, 1996
8- “Siyasal Kriz ve Türk Dış Politikası”, Ekonomik Denge, No.3, 1996
9- ‘‘Globalleşmenin Farklı Boyutları’’, İktisat Dergisi, No.343, Kasım 1993
10- “Türk Siyasal Sisteminin Tarihsel Evrimi”, Thema Larousse , Milliyet Yayinlari,1993
11-‘‘Körfez Krizinin Uluslararası İlişkiler Disiplini Açısından Analizi’’, İktisat Dergisi, No.312, Şubat 1990

Yasal Uyarı:

Deniz Ülke Arıboğan resmi web sitesinde görüntülenen, tüm içerik, fotoğraf, video ve dökümanlar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Siteye yasa dışı yollar ile yapılacak tüm siber saldırılar ile ilgili hukuki tüm yollara başvurulacaktır.

Gizlilik İlkesi:

Web sitemizde ziyaretçilerin kişisel verilerini toplamaz ve herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir kişisel veri verilmez.

Sitemizden e posta yoluyla iletişim kurduğunuzda, doğal olarak, isminiz, e posta adresiniz ve mesajınızdaki bilgiler tarafımızda olacaktır. Ancak, bu bilgiler sadece mesajınıza yanıt vermek için kullanılacaktır.

Amacımız sizlere güvenli bir web sitesi sunmaktır, ancak elektronik iletişimin gizliliğini ve internet ortamının güvenliğini %100 garanti edememekteyiz. İnternet sitelerimizden gelen mesajlar ve e-posta mesajlarımız şifreli değildir. Kamuya açık olmayan hassas bilgileri iletirken bu durumun göz önüne alınması gerekmekte olup, web sitelerinin kullanımı sadece kişinin kendi sorumluluğudur.

Web sitelemizde diğer web sitelerine linkler bulunmaktadır, ancak sitemiz bu linklerin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Kullanım Şartları:

Bu web sitesi sadece bilgi amaçlı olarak ve ticari olmayan kullanım için hazırlanmıştır.

^ Sayfa Başı